PRETRAGA:
ˇiva crkva

SVAKOME JAMCITI NJEGOV IDENTITET I SLOBODU

U župi sv. Petra i Pavla u Kaknju 16. svibnja održana je proljetna korona Sutješkog dekanata. Misno slavlje u župnoj crkvi predslavio je dr. Tomo Vukšić uz koncelebraciju deset svećenika i sudjelovanje župljana. Nakon Mise na početku korone nazočne svećenike pozdravio je domaćin i v.d. dekana vlč. Marijan Marjanović i arhiđakon fojničkog arhiđakonata preč. Ante Meštrović. Predavanje je na temu «Ekumenski i međureligijski aspekti pastoralnog pohoda pape Ivana Pavla II. Sarajevu», održao je dr. Tomo Vukšić, profesor na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji. Podsjetio je kako je Papa u svojim govorima, izrečenim u Sarajevu 12. i 13. travnja 1997., isticao zauzetost za čovjeka te kazao kako želi zagrliti sve stanovnike Bosne i Hercegovine. Tom prigodom Papa je rekao da je Sarajevo znak našega stoljeća i susretište kultura, civilizacija i vjera. Napomenuo je da se Sveti Otac Ivan Pavao II. susreo s predstavnicima crkava i vjerskih zajednica u BiH te im naglasio da je potrebno kao u mozaiku, gdje detalji upotpunjuju cjelinu, svakome jamčiti u ovoj zemlji njegov identitet i slobodu. Dr. Vukšić je naglasio kako i danas ostaju za promišljanje odjeci Papinih ekumenskih propovijedi za vrijeme posjeta BiH nakon čega je slijedila je plodna diskusija. Korona je završila u opuštenom i bratskom ozračju zajedničkim objedom koji je priredio domaćin vlč. Marjanović.

KTA

Copyright© 2006 Katolički tjednik. Sva prava pridr˛ana. Webmaster