PRETRAGA:
Svetac tjedna

SV. SEBASTIJAN, MUCENIK

20. sijecnja

Sebastijan je rođen u uglednoj kršćanskoj obitelji u Narbonni u Galiji ( Francuska ) u IH. st. Odgojen je u Milanu (Italija ). Stupio je u carsku vojsku u Rimu. Postao je visoki časnik. G. 284. bačeni su u tamnicu bogati plemići Marko i Marcelijan i osuđeni na smrt zbog ispovijedanja kršćanske vjere. Sebastijan ih je svakodnevno posjećivao i govorio im da se ne plaše muka jer one traju samo tren, a nagrada za njih vječno. Njihovi roditelji su ih nagovarali na žrtvovanje poganskim božanstvima. Sebastijan im je govorio: 'Braćo, ohrabrite se! Vojnici Kristovi, budite junaci, ne dajte, da vam otmu sjajnu mučeničku krunu! Junački ste započeli borbu i u vašim je rukama pobjeda. Zar da vas suze žena i djece svladaju?1 Sučeva žena Zoe, koja je u bolesti ostala nijema, čula je Sebastijana, pala ničice i podigla ruke k njemu. Na molitvu Sebastijanovu Bog odgovara ozdravljenjem Nikostratove supruge stoje potaklo na obraćenje i pokrŠtenje sve nazočne. Slijedeće godine postao je carem Dioklecijan. Sebastijana je postavi ga za kapetana svoje prve tjelesne straže. Progonjene kršćane, Sebastijan je potajno Štitio. Kad se doznalo papa ga je prozvao braniteljem Crkve, a car mu kaže mu: 'Ja sam te uzdigao na veliku čast, a ti na moju propast vrijeđaš bogove!' On odgovara: 'Svakodnevno se molim Kristu za tvoje spasenje i prizivam Boga za sreću rimske carevine. Ludost je klanjati se bogovima, koji su od kamena načinjeni.' A car naredi da ga u polju privežu za stablo i ubiju strjelicama. Udovica Irena htjela je noću potajno ga pokopati. Poljubivši mu ranu na prsima osjetila je njegovo disanje. Poslije oporavka susreo se s carem i kaže mu : 'Poganski svećenici zaluđuju tvoju dušu gadnom prijevarom i potvaraju kršćane, da su neprijatelji carstva, a kad tamo oni se ne prestaju moliti Bogu za cara i domovinu. Isus Krist me je očuvao na životu, da ti pred svim narodom posvjedočim, da nepravedno progoniš sluge Kristove'. Car ga dade toljagama dotući u Rimu 288. g. Na njegov zagovor Bog je zaustavio kugu u Rimu 680. g.

Piše: Mirko Ikić

Copyrightę 2006 Katolički tjednik. Sva prava pridr×ana. Webmaster